Projekty budowlano-wykonawcze sieci telekomunikacyjnych

Utrzymanie i konserwacja sieci telekomunikacyjnych

Budownictwo telekomunikacyjne

Mikrokanlizacja światłowodowa

Sieci FTTH

Oferta

Zajmujemy się realizacją inwestycji przy budowie infrastruktury telekomunikacyjnych w technologii FTTx, HFC i miedzianej.

Projektujemy i budujemy łącza telekomunikacyjne doziemne i napowietrzne, kanalizację teletechniczną oraz sieci budynkowe.

Kompleksowa realizacja inwestycji:

 • planowanie (projekty techniczno-ekonomiczne) i ofertowanie
 • projektowanie (projekty budowlane i wykonawcze)
 • dokumentacja powykonawcza
 • kierowanie robotami telekomunikacyjnymi
 • nadzór inwestorski
 • budowa sieci telekomunikacyjnych
 • usuwanie kolizji telekomunikacyjnych
 • modernizacja istniejących sieci
 • lokalizacja i usuwanie uszkodzeń
 • konserwacja, utrzymanie, pomiary i przeglądy okresowe
 • dobór i dostawa materiałów
 • obsługa geodezyjna
 • rozliczenia

Do realizacji zadań wykorzystujemy głównie własne zasoby ludzkie i sprzętowe.